Nová Veterinária 2016
21. - 23. október 2016
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Registrácia vystavovateľov NV2016

On-line registrácia vystavovateľov na kongres Nová Veterinária 2016 je ukončená. Ak máte záujem zúčastniť sa na tejto akcii, kontaktujte prezident@savlmz.sk


Organizačný tím