Nová Veterinária 2016
21. - 23. október 2016
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Sekcia Hospodárské zvieratá

 

 Odborná garancia 


Komplexné riešenie reprodukcie – systém komplexných auditov a ich ekonomického prínosu pre farmu. Praktický príklad zlepšenia zdravotného stavu, produkcie i reprodukcie HD podmienený spoluprácou špecialistov z odboru zdravia, reprodukcie, výživy a zoohygieny.

World Buiatric Congress Dublin 2016- Novinky a postrehy v manažmente zdravia stáda so zameraním na ochorenia paznechtov (prevencia krívania) a wellfare (behaviorálne aspekty zdravia zvierat)

 

 Odborná garancia 

 

1.     Pohlavný cyklus kravy a možnosti jeho riadenia: čo je nutné vedieť?
Objasnenie fungovania pohlavního cyklu, jeho nástupu po otelení a ďalšieho pokračovania so špecifikáciou rozdielov medzi kravou a jalovicou. Vysvetlenie rôznych situácií, ktoré môžu nastať pri nesprávnom postupe riadenia cyklu a kritických bodov v rámci synchronizácií.

2.     Anovulatórny stav: čo s ním?
Vysvetlenie rôznych typov anovulatórnych stavov, ich príčin a možností ich riešenia. Vysvetlenie významu proaktívneho prístupu  k reprodukcii dobytka s ohľadom na ekonomiku chovu.

3.     ReprodAction: proaktívny prístup k reprodukcii hovädzieho dobytka.
Prezentácia portfólia a významu proaktívneho prístupu k reprodukcii dobytka.