Nová Veterinária 2016
21. - 23. október 2016
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Prezentácia odborných znalostí/kliniky v stánku Royal Canin

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

pripravili sme pre vás možnosť prezentácie vašich odborných znalostí alebo vašej kliniky na kongrese Nová Veterinária.

V rámci stánku  poskytneme priestor pre ďalšiu prednáškovú miestnosť, kde ponúkame možnosť prezentácie referenčných pracovísk alebo odborných prednášok. Prednášky budú zaradené do oficiálneho programu Novej Veterinárie.

Projekt zastrešuje

Cena prezentačného času: každých 15min / 15€ (pre členov SAVLMZ a študentov) alebo 50€ (pre nečlenov SAVLMZ).

Prihlásiť sa môžete online v rámci registrácie na kongres Nová Veterinária.

Sobota 22.10.2016

ČAS PREDNÁŠAJÚCI KLINIKA/SPOLOČNOSŤ TÉMA
9:00 - 9:15      
9:15 - 9:30      
9:30 - 9:45      
9:45 - 10:00      
10:00 - 10:15      
10:15 - 10:30       
10:30 - 10:45  MVDr. Zuzana Stražanová   Behaviorálna medicína ako súčasť veterinárnej praxe
10:45 - 11:00  MVDr. Radek Kašpar   Vyhoření, nejčastější onemocnění veterinárních lékařů
11:00 - 11:15   SAVLMZ Činnosť
11:15 - 11:30   SAVLMZ Projekt hygieny pracovísk
11:30 - 11:45      
11:45 - 12:00      
12:00 - 12:15 MVDr. Pavol Valašek Vetpoint Aspekty onkologickej chirurgie I. 
12:15 - 12:30 MVDr. Pavol Valašek Vetpoint Aspekty onkologickej chirurgie II.-kazuistiky
12:30 - 12:45 MVDr. Kališová Dominika Royal Canin Nové poznatky o potravinových alergénoch u psov a mačiek 
12:45 - 13:00   Snootik Budúcnosť už dnes 
13:00 - 13:15      
13:15 - 13:30      
13:30 - 13:45      
13:45 - 14:00      
14:00 - 14:15   SAVLMZ  
14:15 - 14:30   SAVLMZ  
14:30 - 14:45 MVDr. Lucia Kováčová Tvoja Veterina (Bratislava-Karlova Ves)  
14:45 - 15:00 MVDr. Marcel Kovalik, PhD., DipECVD, MRCVS  Veterinárna nemocnica Anima Praktická dermatologická cytológia
15:00 - 15:15      
15:15 - 15:30      
15:30 - 15:45      
15:45 - 16:00      
16:00 - 16:15      
16:15 - 16:30   Snootik Budúcnosť už dnes 
16:30 - 16:45   Posterová sekcia  
16:45 - 17:00   Posterová sekcia  
17:00 - 17:15   Posterová sekcia  
17:15 - 17:30      
17:30 - 17:45 MVDr. Marcel Kovalik, PhD., DipECVD, MRCVS  Veterinárna nemocnica Anima Praktická dermatologická cytológia
17:45 - 18:00      
18:00 - 18:15      
18:15 - 18:30       

Nedeľa 23.10.2016

ČAS PREDNÁŠAJÚCI KLINIKA/SPOLOČNOSŤ TÉMA
9:00 - 9:15      
9:15 - 9:30      
9:30 - 9:45      
9:45 - 10:00      
10:00 - 10:15 MVDr. Ladislav Smatana  Royal Canin  Výživa kritického pacienta 
10:15 - 10:30 MVDr. Ladislav Smatana  Royal Canin  Výživa kritického pacienta 
10:30 - 10:45   Snootik  Budúcnosť už dnes 
10:45 - 11:00   SAVLMZ Činnosť
11:00 - 11:15   SAVLMZ Projekt hygieny pracovísk
11:15 - 11:30  MVDr. Ing. Juraj Torzewski Tvoja Veterina (Bratislava- Karlova Ves)  
11:30 - 11:45 MVDr. Marcel Kovalik, PhD., DipECVD, MRCVS Veterinárna nemocnica Anima Praktická dermatologická cytológia 
11:45 - 12:00      
12:00 - 12:15      
12:15 - 12:30      
12:30 - 12:45      
12:45 - 13:00      
13:00 - 13:15      
13:15 - 13:30      
13:30 - 13:45      
13:45 - 14:00