Nová Veterinária 2016
21. - 23. október 2016
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Sponzori a partneri kongresu

Naša vďaka patrí všetkým zúčastneným firmám a podporovateľom kongresu Nová Veterinária 2016.

Generálny sponzor SAVLMZ
Hlavní partneri kongresu
Diamantový partner
Platinoví partneri
SLO - WERFFT spol. s r.o.
Strieborní partneri
Špeciálni partneri kongresu