Nová Veterinária 2016
21. - 23. október 2016
Výstavisko Agrokomplex, Nitra