Nová Veterinária 2016
21. - 23. október 2016
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Zbyněk Dvořák

MVDr. Zbyněk Dvořák

je absolventem Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Po ukončení studií aktivně participoval na provozu, odborné a vědecké činnosti kliniky chorob přežvýkavců v oblasti ultrasonografie, ale i tvorby interaktivního výukového materiálu pro studenty: Případové Studie – Pneumonie u telat, Aspirační pneumonie u dojnice holštýnského plemene (a dalších). V rámci získávání praxe v bovinní medicíně rovněž absolvoval zahraniční stáže Na univerzitách TiHo Hannover a VetMedUni Vienna.

V roce 2012 Zbyněk začíná působit v MSD Animal Health v České republice a začíná rozvíjet nové aktivity pro zlepšení spolupráce s veterináři a chovateli. Konkrétně jde o rozvoj komplexních faremních auditů se specialisty z různých oborů, praktických workshopů pro veterináře- např. trans-tracheální aspirace u telat a v neposlední řadě ve spolupráci s SVÚ Jihlava vyvíjí interaktivního Diagnostického průvodce (http://www.msd-farmarske-forum.cz/diagnosticky-pruvodce). Od května 2016 se Zbyněk stává regionálním marketingovým manažerem pro Středoevropský region (Slovensko, Česká republika, Maďarsko a Polsko).  

Prednášku zabezpečuje