Nová Veterinária 2016
21. - 23. október 2016
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Pavol Struhár

Ing. Pavol Struhár

je absolventom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Od roku 1992 do roku 1997 pôsobil v Armáde SR ako profesionálny vojak. V roku 1997 začal pracovať v poisťovni KONTINUITA a.s. kde počas nasledujúcich 10 rokov prešiel viacerými manažérskymi pozíciami. V roku 2007 sa stal spoluzakladateľom úspešnej maklérskej spoločnosti Capital & Financial Protection, s.r.o., kde okrem majiteľskej štruktúry pôsobí na pozícii generálneho riaditeľa. Počas celej svojej kariéry sa venuje osobnému rozvoju so špecializáciou na zvyšovanie výsledkov, ľudského potenciálu a budovaním finančnej slobody.

Je absolventom veľkého množstva seminárov a certifikovaným absolventom NLP Practitioner.