Nová Veterinária 2016
21. - 23. október 2016
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Životopisy

Angelika von Heimendahl

referenčné pracovisko v Cambridge zamerané na reprodukciu, UK
sekcia Spoločenské zvieratá

Detail

Daniel Barčák

doktorandské štúdium, Parazitologický ústav SAV v Košiciach
sekcia"Čo s nimi v ambulancii"

Detail

Darina Pospišilová

veterinárna lekárka
sekcia "Čo s nimi v ambulancii"

Detail

Lucie Kalová

Odborný veterinárny lekár pre choroby koní, Česká republika
sekcia Kone

Detail

Zbyněk Dvořák

marketingový manažér
sekcia Hospodárske zvieratá

Detail

Pavel Novák

Nezávislý špecialista na zoohygiénu, welfare a biosecurity v chovoch HD
sekcia Hospodárske zvieratá

Detail

Jan Vobr

veterinárny servis v bujatrickej medicíne
sekcia Hospodárske zvieratá

Detail

Tomáš Páleník

technický manager
(konzultant v reprodukcii prežúvavcov)
sekcia Hospodárske zvieratá

Detail

Renáta Sýkorová

Odborná garantka sekcie
sekcia Veterinárne sestry

Detail

Hana Žertová

veterinárna lekárka, riešenie porúch chovania psov a mačiek
sekcia Veterinárne sestry

Detail

Stanislava Struhárová

Koučing so špecializáciou na rozvoj ľudského potenciálu
Sekcia Sestry a Nedeľný program

Detail

René Barvirčák

Zážitkové vzdelávanie
Nedeľný program

Detail

Pavol Struhár

Koučing so špecializáciou na rozvoj ľudského potenciálu
Sekcia Veterinárne sestry a Nedeľný program

Detail

Lucia Panáková

diplomovaná veterinárna dermatologička
Predkongres SSFM-SSVD

Detail

Marcel Kovalik

diplomovaný veterinárny dermatológ
Predkongres SSFM-SSVD

Detail

Marta Schmidhalter-Pekárková

Vetimage Diagnostik GmbH, CH
Predkongresový deň SPDD

Detail

Bernd Tellhelm

profesor na dôchodku, Nemecko
Predkongresový seminár SPDD

Detail