Nová Veterinária 2016
21. - 23. október 2016
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Predkongresový deň SPDD

SPDD už šiesty ročník ponúka odborný workshop kolegom, ktorí sa zaoberajú ortopedickou diagnostikou. 

Opäť ponúkame možnosť tréningu interpretácie kritérií DBK a DLK. Spoločnú diskusiu o sporných nálezoch vybraných komplikovaných rӧntgenogramov desiatich bedier a desiatich lakťov. Môžete sa zapojiť do diskusie za účasti pätnástich certifikovaných posudzovateľov s konečným komentárom dvoch diplomovaných špecialistov. Máme možnosť porovnať a korigovať správnosť svojej interpretácie nálezov dysplázie na komplikovaných a sporných rӧntgenogramoch. V poobednom programe si vypočujeme  prednášky na témy DBK a DLK. Pozvánku si môžete pozrieť TU.