Nová Veterinária 2016
21. - 23. október 2016
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Angelika von Heimendahl

Angelika von Heimendahl  MSc BVM (Berlin) MRCVS DipECAR

Angelika je úspešnou absolventkou dvoch študijných oborov na univerzite v Berlíne- veterinárnej medicíny a poľnohospodárstva. Tri roky pôsobila ako rezidentka na Royal Veterinary College  v Londýne, aby sa násladne v roku 2003 stala diplomantkou European College of Reproduction (ECAR). V súčasnosti prevádzkuje vlastné veterinárne referenčné pracovisko v Cambridge zamerané na reprodukciu a venuje sa vzdelávaniu veterinárnych študentov, lekárov a sestier.  V rokoch 2010/2011 pôsobila vo funkcii prezidentky European Veterinary Society for Small Animal Reproduction (EVVSAR), v súčasnosti je prezidentkou skúšobnej komisie ECAR.

Odbornej čitateľskej verejnosti je známa predovšetkým ako autorka BSAVA Manual of Canine and Feline Reproduction and Neonatology.