Nová Veterinária 2016
21. - 23. október 2016
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

On-line registrácia vystavovateľov NV2016

Od tohto ročníka sa už na naše akcie budú aj vystavovatelia registrovať elektronicky. Prvýkrát bude potrebné vyplniť viac údajov súvisiacich s kontaktnou osobou a samotnou firmou, v budúcnosti však už systém po prihláseni do Zóny návštevníkov tieto údaje predvyplní za Vás.

 

VSTUP DO REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA VYSTAVOVATEĽOV PRE KONGRES NOVÁ VETERINÁRIA 2016