Nová Veterinária 2016
21. - 23. október 2016
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Miesto akcie

Miestom konania veľtržno výstavného kongresu Nová Veterinária 2016 je pavilón M3 (výstavná časť) a M2, K (prednášková časť) v areáli:

AGROKOMPLEX - VÝSTAVNÍCTVO NITRA, štátny podnik
Výstavná 1232 
949 01 Nitra

Trasu na výstavisko si môžete vyhľadať tu.

Vstup na výstavisko je zabezpečený cez bránu B1 na Výstavnej ulici (vystavovatelia v piatok). Pre parkovanie účastníkov kongresu je určená plocha v centre výstaviska, vystavovateľom je určené parkovisko P3 za pavilónom M4. (počas noci nesmie v areáli zostať zaparkované žiadne auto)