Nová Veterinária 2016
21. - 23. október 2016
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Projekt HBVP

Certifikácia HBVP

SAVLMZ pripravuje pre svojich členov i nečlenov projekt Hygienicky bezpečné veterinárne pracovisko. Jeho cieľom je poskytnúť veterinárnym pracoviskám know how v oblasti hygieny a ochrany zdravia. Pracoviská majú možnosť získať informácie z  manažmentu procesov vrátane detailných riešení čistenia a dezinfekcie tak, aby sa minimalizovalo riziko expozície ľudí a zvierat biologickými faktormi.

Doporučenia obsahujú legislatívne požiadavky a najnovšie riešenia praktických situácií vo veterinárnej medicíne.

Proces vrcholí na pracoviskách kontrolnými zbermi vzoriek na overenie stavu mikrobiálneho prostredia. Pri splnení stanovených limitov získa pracovisko od SAVLMZ certifikát HBVP a zároveň propagáciu spolu s ostatnými držiteľmi v médiách zasahujúcich chovateľov a majiteľov spoločenských zvierat. 

Ing. Igor Bauer, manažér projektu

 

 

SAVLMZ a partneri projektu TOP VET, Laboklin, Guapex Slovakia

 

 

Aktuálne zbierame údaje, ktoré napomôžu nasmerovaniu projektu pre potreby slovenských veterinárov.

Vstup do anonymného dotazníka