Nová Veterinária 2016
21. - 23. október 2016
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Tomáš Páleník

MVDr. Tomáš Páleník, PhD.

KVALIFIKÁCIA

Profesionálne a efektívne riešenie reprodukčných referenčných prípadov
Skúsený v prvolíniovej praxi (malé a veľké zvieratá)
Praktická a teoretická výuka študentov, konzultačná činnosť
Samostatný, ale aj efektívny tímový hráč
Čestný, spoľahlivý, družný, komunikatívny

VZDELANIE

2005 – 2011    Veterinárna a farmaceutická univerzita Brno, Česká republika

Špecializácia – Reprodukcia zvierat (Ph.D.)

1999 – 2005    Veterinárna a farmaceutická univerzita Brno, Česká republika
                   Fakulta veterinárneho lekárstva (MVDr.)

1997 – 1999    Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Slovensko

1993 – 1997    Gymnázium Topoľčany, Slovensko


PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

04/2013 – trvá          Ceva Animal Health Slovakia; technický manažer/segment prežúvavce

02/2006 – trvá          Veterinárna a farmaceutická univerzita Brno, Česká republika, Klinika chorôb prežúvavcov a ošípaných; asistent (2/2006), odborný asistent (4/2011) v odbore Reprodukcia zvierat

08/2008 – 04/2011     Veterinárna klinika pre malé a exotické zvieratá Veterina Kohoutovice, Brno, Česká Republika; prvolíniový veterinárny lekár

Prednášku zabezpečuje