Nová Veterinária 2016
21. - 23. október 2016
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Informácie pre vystavovateľov

Vážený obchodný partner,

pozývam Vás na medzinárodný veterinárny kongres a výstavu Nová Veterinária 2016.

Hlavným organizátorom je Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ). Odbornými garantmi pre sekcie sú Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat (ZVLHZ) a Slovenská hipiatrická asociácia (SHA). Odborný program bude zabezpečený v 5 sekciách. Predkongresový deň 21.10.2016 organizuje odborná sekcia SAVLMZ – SPDD a SSFM.

Akcia sa bude konať 21.-23. 10. 2016 v Agrokomplexe, Nitra (www.agrokomplex.sk)

Nová Veterinária je výstava s 23 ročnou tradíciou. Priemerný počet aktívnych účastníkov je 600 lekárov a viac ako 60 vystavovateľov. Táto akcia je najväčšia a s najdlhšou tradíciou na Slovensku. Prináša výbornú príležitosť na oslovenie lekárov a predstavenie produktov, nadviazanie obchodných kontaktov. Odborný program bude počas celej soboty a nedeľného dopoludnia. Vašim potrebám sme prispôsobili aj dĺžku prestávok.

Propagácia akcie je zabezpečená listovým oslovením doktorov – členov KVL, reklamou vo veterinárnych časopisoch, rozosielaním newslettrov a najmä web stránkou www.veterinaria.sk.

V mene mojom a v mene celého organizačného tímu Vás srdečne pozývam na výstavu Nová Veterinária 2016. Pracujeme tak, aby táto akcia bola pre Vás a Vaše firmy prínosom.

Kto nie je na Novej Veterinárii, ako keby nebol vo veterinárnom biznise.

MVDr. Róbert Maňko, prezident SAVLMZ

V prípade Vášho záujmu, prosím kontaktujte: prezident@savlmz.sk. Ďalšie informácie nájdete na nových webových stránkach www.veterinaria.sk, po spustení ktorých bude možná aj on-line registrácia pre vystavovateľov. Ponuku a prihlášku si môžete pozrieť aj TU.