Nová Veterinária 2016
21. - 23. október 2016
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Sekcia "Čo s nimi v ambulancii"

Akvarijné rybičky, hydina, zajace, kozy... Živočíšne druhy, ktoré až tak nepatria do portfólia veterinárneho lekára spoločenských zvierat, no napriek tomu sa môžu ukázať v ambulancii.