Nová Veterinária 2016
21. - 23. október 2016
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

René Barvirčák

MVDr. René Barvirčák

René Barvirčák promoval na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach v roku 1996.

Má 16 ročné skúsenosti v biznise v rôznych nadnárodných farmaceutických spoločnostiach. Začínal ako regionálny predajca, pracoval na pozíciách v strednom a vrcholnom manažmente, kde sa venoval aj tréningom osobného rozvoja, predajných zručnosti a individuálnemu koučovaniu.

Viac ako 20 rokov sa venuje štúdiu bojového umenia Wing Tsun – štýlu ktorý preslávil legendárny Bruce Lee. Je držiteľom majstrovského stupňa a zakladateľom Akadémie vzdelávania a bojových umení v Banskej Bystrici.

Na základe svojich dlhoročných skúseností vytvoril úplne novú formu zážitkového vzdelávania. Vzdelávacie programy sú unikátnym spojením prvkov sebaobrany ,predajných zručností a osobného rozvoja. Princípy a stratégie obsiahnuté vo filozofii bojového umenia sa dajú jednoducho a priamo aplikovať v obchode i bežnom živote. Účastníci tréningov dokážu prostredníctvom sebaobranných aplikácií pochopiť, zamyslieť a rozvíjať seba, svoje predajné zručnosti a kompetencie.