Nová Veterinária 2016
21. - 23. október 2016
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Darina Pospišilová

MVDr. Darina Pospišilová, rod. Holečková, PhD.

V r. 1984 s vyznamenaním ukončila Vysokú školu veterinársku v Košiciach, odbor Všeobecné veterinárne lekárstvo. Od absolvovania štúdia do r. 2008 pôsobila v spoločnosti Bioveta (neskôr spoločnosť MEVAK a BIOVETA SK) na rôznych pozíciách. Je spoluzakladateľkou firmy VETSERVIS a má 1. atestáciu v odbore Laboratórna diagnostika. Okrem klasickej medicíny sa venuje aj homeopatii.

Od roku 2010 je prísediacou v komisii pre štátnu skúšku z predmetu „Choroby vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat“ UVLF v Košiciach, je členkou Slovenskej asociácie aviárnej medicíny a Svetovej asociácie aviárnej medicíny, autorkou viacerých odborných publikácii, lieku ASA 467 mg/g prášok na perorálny roztok a prípravku EKOSIP.