Nová Veterinária 2016
21. - 23. október 2016
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Posterová sekcia

Zoznam prihlásených Posterov:

Eklampsia mačky - popis prípadu
I.Orgoníková, E. Eliaš, P.Nemec, V. Paluš
Veterinárna klinika EL-PA, Trenčín

Účinnosť dezinfekčných prípravkov
Miňo, I., Hromada, R., Sasáková, N., Gregová, g., ondrašovičová, S. Kormošová, L., holotová, E., Ondrašovič.m.
UVLF v Košiciach

Rovnako ako v minulých rokoch, aj tentokrát Vám ponúkame možnosť verejne prezentovať výsledky Vašej práce alebo výskumu v sekcii posterov. Novinkou je ústupok od požiadavky na tematické prepojenie posteru s odborným programom kongresu.

Ako to býva bežným zvykom v zahraničí, tak aj u nás bude mať jeden z členov autorského kolektívu (v prípade, že ich je viac) zľavu na vložné na hlavný program vo výške 30% (zahŕňa vstup do všetkých prednáškových sál). Postery budú zároveň zverejnené v Zborníku prednášok. Ak Vás táto ponuka zaujala, pošlite prosím PDF verziu posteru na mailovú adresu education@savlmz.sk. Uzávierka akceptácie posterov je v piatok 7.10.2016.

Technické parametre posterov sú nasledovné:
-rozmer posteru 130 x 80 cm
-veľkosť textu taká, aby bolo možné poster bez problémov čítať zo vzdialenosti jedného metra
-rovnaké pravidlo platí pre obrázky a grafy, tabuľky
-členenie textu postera nasledovné: názov, autori a ich pracovisko/pracoviská a v závislosti od typu článku dodržiavať podľa možností štandardné členenie textu - úvod, materiál a metodika, výsledky, diskusia a zoznam použitej literatúry

Spolu s PDF verziou posteru je pre uplatnenie zníženého vložného na podujatie (do 7.10.2016) potrebné zaslať:
-          PPT prezentáciu k posteru (finálnu verziu). Časový limit na prezentáciu posteru je 4:00 min.
-          Fotografiu autora (v kvalite min. 300kB)

Autor posteru sa uplatnením zníženého vložného zároveň zaväzuje zúčastniť sa prezentácie jeho posteru a „Poster session“. V opačnom prípade bude doúčtovaná predchádzajúca zľava z vložného. Miesto a čas prezentácie posterov bude upresnený v závislosti na počte prijatých príspevkov.

Akékoľvek otázky zasielajte mailovú adresu education@savlmz.sk.