Nová Veterinária 2016
21. - 23. október 2016
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Predkongresový deň

Na piatok 21.10.2016 v hoteli Agroinštitút, Nitra pripravujú naše odborné sekcie SPDD, SSVD a SSFM odborný program zameraný na Štandardizáciu posudzovania DBK a DLK a Dermatológiu mačiek.

Prihlásenie na predkongresový deň prebieha výlučne on-line a je súčasťou registrácie na celý kongres. Platí aj pre tých účastníkov, ktorí chcú navštíviť iba predkongresový deň.

Predkongresový deň (účastnícke vložné)

Odborný program sekcie SAVLMZ - Agroinštitút, 21.10.2016
(Účastníkom zo zahraničia - platcom DPH - systém vygeneruje vložné bez DPH)
Člen SAVLMZ Nečlen Obed
Registrácia, resp. platba na mieste je najdrahšia! Využite on-line registráciu a ušetrite platbou pred začiatkom kongresu. Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20%.
Predkongresový deň SSFM/SSVD 60€ 80€ vo vložnom
Predkongresový deň SPDD (členovia SPDD - 0€) 90€ 110€ 5€

Na Predkongresový deň SSFM/SSVD bude možné prihlásiť sa aj na mieste, ale s príplatkov 10€.
Na Predkongresový deň SPDD je možné prihlásiť sa len elektronicky!