Nová Veterinária 2016
21. - 23. október 2016
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Jan Vobr

MVDr. Jan Vobr

Po ukončení studia na fakultě veterinárního lékařství VFU v Brně v roce 2010 nastoupil jako terénní veterinární lékař v chovech mléčného skotu na Vysočině v ČR. Částečně se věnuje problematice chovu prasat, kde pokračuje v postgraduálním studiu na VFU Brno. V rámci výměnných studijních programů absolvoval stáž na University College Dublin (Irsko) a University of Ljubljana (Slovinsko). Aktivně se účastnil světového veterinárního kongresu v Praze (WVC Prague 2013).

Momentálně se v rámci své praxe převážně věnuje buiatrické medicíně a se svými kolegy zajišťuje kompletní veterinární servis na cca 2500ks dobytka. V roce 2015 založil firmu Zdravé stádo s.r.o, která se zabývá ucelenou paznehtářskou činností. Od roku 2013 se ve spolupráci s firmou Aria33 s.r.o. podílí na vývoji softwaru Herd Management, který efektivně zpracovává data získaná na farmě. 

Prednášku zabezpečuje