Nová Veterinária 2016
21. - 23. október 2016
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Zoznam registrovaných účastníkov

P.Č. Titul Priezvisko Meno Mesto Štát Registrácia na
561. MVDr. Zoková Petra Zvolen SK D, S, B
562. MVDr. Zolczer Zoltán Dolinka 170 SK D, S
563. MVDr. Zubrický Pavol Nitra SK D, S, B, N
564. MVDr. Zuffova Marika Podbiel SK D, S, B
565. MVDr. Žúrek Pavol Senica SK D, S
1 2 3 4 5 6 7 8 9